Информация (пон – пет 08:00 – 20:00 ч.)   0892 279 079

Консултации и лечение


Комплексна орална диагностика

Комплексната орална, огнищна и алергологична диагностика се прилага при диагностициране на клинично здрави и медицински компрометирани пациенти със заболявания в устната кухина и доказва връзката между тях и общомедицинските заболявания в съответствие със съвременните европейски стандарти.

Диагностиката на заболяванията в устната кухина дава възможност за цялостен поглед върху здравословното състояние на пациента, определящо го като клинично здрав или медицински компрометиран, като значимо място се отделя на диагностицирането на изявите на общите заболявания в устната кухина и на определянето на причините (етиологичните фактори) за възникването и протичането им.

Оралната диагностика е основен метод в денталната медицина, който посочва причините за възникването, развитието, тежестта, хода и изхода на заболяванията както в устната кухина, така и в далеко лежащи органи и системи. Тя стои в основата на диференциално-диагностичния процес в медицината. От нея зависи:
- поставянето на точна диагноза на общи и системни заболявания;
- индивидуално изготвеният за всеки пациент план на лечение;
- конкретното терапевтично и нехирургично лечение на заболяванията, свързани с оралните и лицевите тъкани и по-специално с оралната лигавица, слюнчените жлези и челюстните кости;
- прогнозата на болестния процес;
- орофациалната болка и други неврологични смущения;
- инфекциозният контрол на диагностичния и лечебен процес в денталната медицина.

Комплексната орална диагностика включва (по преценка на лекуващия лекар) комбинация от:
- преглед на състоянието на зъбите и меките тъкани в устната кухина;
- образна диагностика;
- алергологични изследвания с помощта на специализирани алергологични тестове;
- изследвания на слюнка и други параклинични изследвания – токсикологични, микробиологични, алергологични, имунологични и др.

График

Запази час на телефон: 0892 279 079

След уговорка

Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн

Само след предварителна уговорка на тел. 0892 279 079